מזונות אישה

אחת הזכויות הקיימות עבור כל אישה הנשואה לבעלה היא קבלת מזונות אישה. מזונות אלו כוללים מספר מרכיבים כגון: מגורים,הוצאות כלכליות, ביגוד, אוכל ומזון ורכיבים נוספים קשורים למילוי צרכיה האישיים והכלכליים של האישה. כל אלו הם חלק מחובותיו של הבעל כלפי אישתו. במידה ואישה הורגלה לרמת חיים מסויימת במשך שנות נישואיה, על פי הדין העברי, היא זכאית להמשיך באותה רמת חיים אליה היא הורגלה לחיות. במידה ורמת החיים של האישה עלתה בעקבות נישואיה, בעלה אינו רשאי לדרוש ממנה לחזור לרמת החיים הקודמת שהייתה נמוכה יותר. אך המצב שונה במידה ולבעל לא קיימת יותר היכולת הכלכלית לספק רמת חיים גבוהה והשתכרותו היא מרכיב משמעותי בעניין זה. חשוב להבין שתשלום מזונות הוא תשלום חד כיווני, כלומר מהגבר לאישה ולא להיפך. במידה והאישה עובדת ומרוויחה משכורת למחייתה, הבעל רשאי לבקש לקזז זאת מהכספים שעליו להעביר אליה. האישה זכאית להמשיך ולהחזיק בנכסים ורכוש ולקבל בנוסף דמי מזונות, אך יחד עם זאת, במידה והאישה מפיקה רווחים מכל אלו, בין הדין יקח גורמים אלו בחשבון כאשר יקבע את גובה המזונות אליהם היא זכאית.

תשלומי מזונות לאישה הדין העברי

בעל חייב לשאת בתשלומי מזונות אישה כל עוד בני הזוג נשואים, ישנם מקרים אחרים אשר בית המשפט מגדיר מזונות גרושה. בעל אינו רשאי לחייב את אשתו לצאת לעבוד במקום לספק לה מזונות או על חשבון תשלומי המזונות, כך על פי הדין העברי. על פי דיני התורה, יכולתה של אישה לצאת ולעבוד אינה רלוונטית והיא אינה מחייבת אותה לעשות כך. במידה ואישה מסרבת לצאת לעבוד, הדבר לא יוכל להשפיע לרעה על זכותה לקבלת מזונות אישה מבעלה. מהצד השני ישנם מקרים בהם בני הזוג חדלו להיות נשואים והאישה הפסיקה לעבוד בעקבות כך, בכוונת תחילה, בית המשפט החליט לשלול ממנה את זכותה לתשלום מזונות משום שקיימת ביכולתה האפשרות לעבוד ולהשתכר והיא חדלה מכך רק לצורך קבלת מזונות גבוהים יותר מבעלה לשעבר. במקרים אלו הבעל יפסיק לשלם מזונות אישה ושישא רק בעלויות מזונות לילדיו. ישנן התנהגויות מסויימות של אישה אשר יכולים לשלול את הזכות שלה לקבלת מזונות אישה על פי בית הדין הרבני, כגון אישה מורדת לדוגמה, אישה יכולה להיות מוגדרת כמורדת במידה והחליטה לעזוב את בית בעלה, או לקיים עימו יחסי אישות וכל זאת מבלי להעניק הסבר מנומק כגון, אלימות שהתקיימה כלפיה או קבלת יחס משפיל מבעלה לדוגמה. בנוסף לכך אישה שנתפסה בוגדת יכולה גם היא לאבד את זכותה לקבל מזונות, מכיוון שגרמה לבעלה לעבור על  כללי הדת באופן מכוון.

דילוג לתוכן