כל מה שחשוב לדעת על משמורת משותפת

גירושין הם תופעה נפוצה למדי בעשורים האחרונים. ריבוי המקרים שבהם הורים מחליטים להיפרד הוביל לשורה ארוכה של מחקרים שמתמקדים בהשפעת הגירושין על הילדים – ואחת המסקנות הבולטות של מחקרים רבים היא שלבחירה בין משמורת משותפת למשמורן יחיד השפעה משמעותית מאוד על התפתחות הילדים, כשלאופציה הראשונה עדיפות מובהקת.

קשרים תקינים ומחייבים עם שני ההורים

יתרון אחד של המשמורת המשותפת – כלומר מצב שבו הילדים נמצאים פרקי זמן שווים ברשות כל אחד מההורים (בניגוד למשמורן יחיד, מצב שבו הילדים נמצאים כמעט כל הזמן עם אחד ההורים, לרוב האם, וההורה השני מבלה איתם אחר צהריים אחד בשבוע ועוד מחצית מסופי השבוע) – הוא שבדרך זו נשמר קשר תקין, יציב, מלא ומחייב הן עם האם והן עם האב. המעורבות המלאה של שני ההורים בחיי ילדיהם עוזרת להם להתמודד עם התרחשויות שונות ומבטיחה התפתחות מיטבית.

מודל חיובי למרות הגירושין

השפעה שלילית אפשרית של גירושין על ילדים היא כישלון המודל הזוגי של ההורים, שעלול להוביל לאובדן אמון ברעיון הזוגיות, או במתן אמון בבני אדם באופן כללי. משמורת משותפת, במרבית המקרים, משמרת קשר טוב גם בין ההורים ומאפשרת להם להציג לילדים שיתוף פעולה ויחסים חיוביים גם אחרי הפרידה, ובכך לטשטש את המסר השלילי של הגירושין עצמם.

הזמינות המלאה של שני ההורים

עוד יתרון של המשמורת המשותפת הוא שבדרך זו שני ההורים מורגלים להיות זמינים לחלוטין עבור ילדיהם, וזאת בניגוד למצב של משמורן יחיד שבו במקרים רבים ההורה שאינו המשמורן מתרגל לכך שהוא לא צריך להיות זמין עבורם. היעדר הזמינות עלול לפתח תחושת נטישה אצל הילדים – דבר שכאמור סביר הרבה פחות שיקרה עם בוחרים בחלוקה שוויונית.

על מה חשוב להקפיד כשבוחרים באפשרות של משמורת משותפת

משמורת משותפת טובה מחייבת קרבה גאוגרפית בין שני ההורים. הסיבה לכך היא שבדרך זו המעברים מבית לבית אינם מסובכים מדי אלא טבעיים ופשוטים, וכמו כן ניתן ליצור גמישות רבה מבחינת חלוקת הזמנים. דגש חשוב נוסף במסגרת המשמורת המשותפת הוא מדיניות אחידה לגבי הסוגיות השונות של גידול הילדים, כך שהילדים יחוו מסגרות יציבות וברורות.

דילוג לתוכן