נוהל הגשת תביעות משרד הביטחון

תביעות למשרד הביטחון ניתן להגיש גם בנושאים נוספים מעבר לפציעה שקרתה במהלך השירות הצבאי. ניתן להגיש תביעות גם במקרה של מחלה שהתעוררה במהלך השירות, במידה ומצליחים להוכיח קשר ישיר לפעילות הצבאית במהלך השירות, לדוגמה: מחלות נפשיות שהתעוררו וכד’.

אחד הנושאים המסובכים להתמודדות כשאר נכנסים לתהליך תביעות משרד הביטחון, הוא הוכחת הקשר בין השירות הצבאי והתנאים שהתקיימו בו לבין המחלה או הפגיעה של האדם התובע. בכדי להוכיח את הקשר יש לצרף לתביעה מסמכים אשר מתעדים את הפגיעה או המחלה. במסמכים קיימים תאריכים ופירוט מדויק של הדברים על ידי אנשי מקצוע, בעזרתם ניתן להוכיח, שחור על גבי לבן את הקשר בין הפגיעה לבין השירות עצמו.  בנוסף לכך מסמכים ותיעוד רפואי יכולים להוכיח כי אותו אדם המבקש לתבוע, היה בריא לחלוטין בטרם הצטרף לשירות הצבאי, ואותה פגיעה התרחשה רק במהלך השירות.

פנייה לעורך דין המומחה בתביעות מול משרד הביטחון

ישנם עורכי דין אשר תחום ההתמחות שלהם הוא תביעות  משרד הביטחון, והפנייה אליהם הכרחית לצורך השגת תוצאות ופיצויים. עורך הדין ידע לכוון אילו מסמכים בדיוק צריך להציג, ואילו שלבים יש לעבור בטרם הגשת התביעה. עבור אלו אשר אין ביכולתם לממן ייצוג על ידי עורך דין, קיימות עמותות אשר מעניקות סיוע מקצועי וכספי.

אופן הגשת התביעה

כל אדם אשר שרת שירות ביטחון ונפגע במהלכו, בין אם הפגיעה הייתה פיזית או נפשית, זכאי להגיש תביעה למשרד הביטחון לצורך קבלת פיצויים והכרה במצבו על ידם. תהליך זה כולל למעשה שני שלבים עיקריים

  1. תהליך קבלת הכרה ע”י משרד הביטחון
  2. תהליך קבלת הפיצויים

לצורך התחלת התהליך יש למלא ולהגיש טפסי תביעה ואליהם יש לצרף את כל המסמכים המתעדים את מצבו הבריאותי של האדם הנפגע. כפי שצוין, יש לפנות לעורך דין מומחה בתחום תביעות משרד הביטחון, משום שלכל המסמכים הנ”ל יש לצרף בנוסף תצהיר החתום על ידו, אשר מפרט את כל נסיבות הפגיעה . את כל המסמכים הנ”ל יש להגיש לקצין התגמולים. בכדי לקבל הכרה ומענק, יהיה על אותו אדם להוכיח קשר סיבתי מובהק בין פגיעתו לבין שירותו בצה”ל.

דילוג לתוכן